AJUDA SALT
Gramàtica
Doblets lingüístics
    abonament / adob
    accessible / assequible
    aclarir_clarificar
    addició / addicció
    advertència / advertiment
    afamat / famós
    algú / algun
    alimentari / alimentós
    altura / alçària / alçada / altitud
    aparat / aparell
    aparentar / aparençar
    apressar
    assecar / eixugar
    atendre / atindre
    aterrar / aterrir
    baixar / abaixar
    bastant / prou
    cadascú / cadascun
    captar / copsar
    cessar
    cita / citació
    complimentar
    compondre / composar
    confós / confús
    consegüent / conseqüent
    consegüentment / conseqüentment
    corba / revolta
    corrent / corrents
    creuar / encreuar
    data / dada
    depenent / dependent
    deport / esport
    desvelar / desvetlar
    doblar / doblegar
    dormir / adormir
    esborrany / esborrador
    estada / estança
    fàstic / fastig
    fons / fondo
    full / fulla
    glacial / glacera
    hòmens / homes
    imponent / imposant
    infligir / infringir
    jóvens / joves
    legat / llegat
    lliurar / alliberar
    màrgens / marges
    mentre / mentre que
    metge / mèdic
    metre / metro
    mig / medi / mitjà
    nomenar / anomenar
    número / nombre
    ona / onada / onda
    orella / oïda
    orgue / òrgan
    perquè / per què / per a què
    pertinença / pertinència
    petrolífer / petrolier
    planar / planejar
    pondre / posar
    precisar
    previndre / preveure
    propi / mateix
    pujar / apujar
    qualsevol / qualsevulla
    qualsevol / qualssevol
    quan / quant
    ràvens / raves
    real / reial
    recent
    recórrer
    remugant / rumiant
    remugar / rumiar
    rentable / rendible
    renyir / renyar
    retall / retallada
    sec / eixut
    segur / assegurança
    semblar / assemblar
    senyalar / assenyalar
    sinó / si no
    son / somni
    subterrani / soterrani
    tan / tant
    targeta / tarja
    taula / mesa
    tinença / tinència
    tràfic / trànsit
    transmetre / trametre
    u / un
    urgir
    vam / vàrem
    van / varen
    vas / vares
    vau / vàreu
    vestidor / vestuari
    vial / viari
    vidre / cristall
    vistiplau / vist i plau
    vosté / vós
Majúscules i minúscules
Criteris de traducció
Normes de citacions bibliogràfiques
Tipus de lletra
Signes de puntuació
Abreviacions
Tractaments
Toponímia