AJUDA SALT
Gramàtica
Doblets lingüístics
Majúscules i minúscules
    Accidents geogràfics
    Activitats acadèmiques
    Animals
    Associacions
    Astres
    Càrrecs
    Categories legals
    Celebracions litúrgiques
    Competicions esportives
    Demarcacions territorials
    Dependències d'edificis
    Designacions sinònimes
    Dies de la setmana
    Dinasties
    Divinitats i sers sobrenaturals
    Documents acreditatius
    Documents i reunions històrics
    Edats històriques
    Edificis
    Empreses
    Eres geològiques
    Espais celestials
    Establiments comercials
    Estacions de l'any
    Festivitats
    Fets històrics singulars
    Formes de govern i noms geopolítics
    Funció demarcativa
    Infraestructures
    Institucions i organismes
    Mesos
    Moviments artístics i religiosos
    Obres artístiques i literàries
    Obres audiovisuals
    Obres musicals
    Oracions
    Òrgans
    Parts genèriques de documents
    Períodes històrics
    Premis
    Publicacions periòdiques
    Punts cardinals
    Referències descriptives de documents
    Teories i principis científics
    Títols de documents
    Títols nobiliaris
    Titulacions acadèmiques
       doctor_doctora
       doctorat
       llicenciat_llicenciada
       llicenciatura
    Topònims geoturísitics
    Topònims urbans
    Tractaments eclesiàstics
    Tractaments protocol·laris
    Unitats armades
    Vents
    Diversos
Criteris de traducció
Normes de citacions bibliogràfiques
Tipus de lletra
Signes de puntuació
Abreviacions
Tractaments
Toponímia