AJUDA SALT
Gramàtica
Doblets lingüístics
Majúscules i minúscules
    Accidents geogràfics
    Activitats acadèmiques
    Animals
    Associacions
    Astres
    Càrrecs
    Categories legals
    Celebracions litúrgiques
    Competicions esportives
    Demarcacions territorials
    Dependències d'edificis
    Designacions sinònimes
    Dies de la setmana
    Dinasties
    Divinitats i sers sobrenaturals
    Documents acreditatius
    Documents i reunions històrics
    Edats històriques
    Edificis
    Empreses
    Eres geològiques
    Espais celestials
    Establiments comercials
    Estacions de l'any
    Festivitats
    Fets històrics singulars
    Formes de govern i noms geopolítics
    Funció demarcativa
    Infraestructures
    Institucions i organismes
    Mesos
    Moviments artístics i religiosos
    Obres artístiques i literàries
    Obres audiovisuals
    Obres musicals
    Oracions
    Òrgans
    Parts genèriques de documents
    Períodes històrics
    Premis
    Publicacions periòdiques
    Punts cardinals
    Referències descriptives de documents
    Teories i principis científics
    Títols de documents
    Títols nobiliaris
    Titulacions acadèmiques
    Topònims geoturísitics
    Topònims urbans
    Tractaments eclesiàstics
    Tractaments protocol·laris
    Unitats armades
       armada
       artilleria
       aviació
       batalló
       bateria
       brigada
       cavalleria
       companyia
       divisió
       esquadra
       esquadró
       exèrcit
       flota
       guàrdia
       infanteria
       marina
       policia
    Vents
    Diversos
Criteris de traducció
Normes de citacions bibliogràfiques
Tipus de lletra
Signes de puntuació
Abreviacions
Tractaments
Toponímia