AJUDA SALT
Gramàtica
Doblets lingüístics
Majúscules i minúscules
Criteris de traducció
    antropònims
    arxiu
    assignatures i cursos
    associació
    beques, programes, projectes
    càrrecs i tractaments
    citacions
    col·leccions
    col·legi
    companyia
    conferències i ponències
    congressos, simposis i jornades
    documentació oficial
    empreses
    esdeveniments culturals i festius
    federació
    fons
    fundació
    institucions acadèmiques
    institucions i organismes
    museu
    obres d'art
    obres literàries i científiques
    obres musicals
    obres teatrals i cinematogràfiques
    òrgans
    palau
    partits polítics
    patronat
    productes
    publicacions periòdiques
    referències bibliogràfiques
    sigles
    teatre
    topònims
    tribunal
Normes de citacions bibliogràfiques
Tipus de lletra
Signes de puntuació
Abreviacions
Tractaments
Toponímia