AJUDA SALT
Gramàtica
Doblets lingüístics
Majúscules i minúscules
Criteris de traducció
Normes de citacions bibliogràfiques
    Dades opcionals
    Disposició de la informació
    Diversitat de referències
    Obres sense autor
    Referències a una part
    Sistema autor-data
Tipus de lletra
Signes de puntuació
Abreviacions
Tractaments
Toponímia